DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Din Psikolojisi PSI   417 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Asım YAPICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.ASIM YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dinin psikolojik açıdan ele alınmasıdır.
Dersin İçeriği
Din psikolojisinin tanımı, konusu, amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisi, din psikolojsi tarihi , dinin tanımı ve boyutları, dindarlık, dindarlık tipleri ve türleri, ibadet ve dua,bireysel dindarlığın psikolojik kaynakları, bireysel gelişim evreleri ve dini yaşam, dinsel gelişim, dini şüphe ve inançsızlık, günah ve tövbe, din değiştirme, dinin gündelik hayata etkisi, kişilik ve dinsel yaşam, din ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiler, tasavvuf psikolojisi, modern dünyada din ve dindarlık.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik yaklaşımın ne olduğunu bilir.
2) Psikolojik yaklaşımın ne olduğunu bilir.
3) Bu yaklaşımı din vb. değişik fenomenlere uygulayabilir.
4) Bu yaklaşımı din vb. değişik fenomenlere uygulayabilir.
5) Din ile diğer fenomenler arasındaki ilişkileri bilir.
6) Din ile diğer fenomenler arasındaki ilişkileri bilir.
7) Din ile diğer fenomenler arasındaki ilişkileri bilir.
8) Dini hayatı etkileyen unsurları bilir.
9) Dini hayatı etkileyen unsurları bilir.
10) Dini hayatı etkileyen unsurları bilir.
11) Dinin psiko-sosyal fonksiyonlarını bilir.
12) Dinin psiko-sosyal fonksiyonlarını bilir.
13) Dinin psiko-sosyal fonksiyonlarını bilir.
14) Dini gelişimin takip ettiği süreçleri bilir.
15) Dini gelişimin takip ettiği süreçleri bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikoloji, Din, Din Psikolojisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Din Psikolojisinin Tarihsel Gelişimi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bireysel Dindarlığın Psikolojik Kaynakları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bireysel Gelişim Dönemleri ve Dinsel Yaşayış Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bireysel Gelişim Dönemleri ve Dinsel Yaşayış Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İbadet ve Dua Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava çalışma
9 İnanç, iman, şüphe, inançsızlık, ateizm Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kişilik ve Dinsel Hayat Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dini Değişim Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tasavvuf Psikolojisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Modern Dünyada Din ve Dindarlık Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ruh Sağlığı ve Din Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ruh Sağlığı ve Din 2 Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar