DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyolojik Psikoloji 2 PSI   408 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan KİRİŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİŞ HANDE HAKKOYMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders normal ve anormal davranışın biyolojik temelini kavranılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders insan davranışının biyolojik temelleri, sinir sisteminin anatomi ve fizyolojisi, duygu, motivasyon öğrenme ve belleğin fizyolojik temelleri hakkında bilgi sağlayacaktır. Ayrıca psikiyatrik ve nörolojik problemleri belirleyen genetik ve biyokimyasal faktörler tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sisteminin genel anatomisini ayırt eder.
2) Öğrenme ve belleğin sinirsel mekanizmasını kavrar.
3) Beynin hareketi nasıl kontrol ettiğini açıklar.
4) Beynin duyusal bilgiyi algısal deneyime nasıl organize ettiğini açıklar.
5) Psikiyatrik ve nörolojik bozukluklarda rol oynayan genetik ve biyokimyasal faktörleri tanımlar.
6) Şizofreni, depresyon ve anksiyete bozukluklarında görülen bilişsel ve davranışsal bozuklukların sinirsel mekanizmasını açıklar.
7) Nörolojik hastalıklarda görülen bilişsel ve davranışsal bozuklukların sinirsel mekanizmasını açıklar.
8) Duygu, beslenme, üreme, uyku ve biyolojik ritmin sinirsel mekanizmalarını açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikofarmakoloji Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Uyku ve Biyolojik Ritim Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Üreme Davranışı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Duygu Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Beslenmeyle İlgili Davranışlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Öğrenme ve Bellek Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Öğrenme ve Bellek Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Şizofreni, Duygulanım Bozuklukları ve Anksiyete Bozuklukları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Şizofreni, Duygulanım Bozuklukları ve Anksiyete Bozuklukları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Otistik Bozukluklar, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite, Stres ve Madde Kullanım Bozuklukları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Nörolojik Bozukluklar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 İnsan İletişimi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
14 İnsan İletişimi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Genel Tekrar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar