DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri PSI   419 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı başlangıç düzeyinde psikolojik danışmaya ilişkin bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, psikolojik danışma ve özellikleri, psikolojik danışma ve psikoterapi kavramları arasındaki farklılıklar, psikolojik danışma ilke ve teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Temel yardım becerileri ve terapötik koşullarla ilgili beceriler, bireysel psikolojik danışmanın aşamaları, danışanın geçirdiği yaşantı başlıklı konular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel psikolojik danışma becerilerini açıklar
2) Psikolojik danışma sürecindeki temel terapötik becerilerin her birine uygun örnek verir
3) Psikolojik danışma sürecinde kullanılan çeşitli teknik ve yöntemleri listeler
4) Psikolojik danışma sürecinin farklı aşamalarında danışmanın işlevlerini açıklar
5) Terapötik becerileri danışan danışman ilişkisi içerisinde gösterir
6) Psikolojik danışmada temel terapötik koşullar ile temel becerileri ilişkilendirir
7) Psikolojik danışma sürecini başlatma ve bitirme becerilerini uygular
8) Psikolojik danışma sürecindeki temel yardım becerilerinin her birine uygun örnek verir
9) Bireysel psikolojik danışma sürecinde geçerli temel ilkeleri açıklar
10) Psikolojik danışma sürecine ilişkin temel kavramları ve ilkeleri listeler
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik danışmanın tanımı ve bir yardım hizmeti olarak psikolojik danışmanın özellikleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
2 Psikolojik Danışma Becerileri Terapötik Beceriler: Yapılandırma-dostça ilişki kurma- İyi bir dinleyici olma- beden dili-yansıtmalar, kişiselleştirmeler, geribildirim verme-bilgi verme-model olma-özetleme-bağlama-sessizlikle uğraşma-sonlandırma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
3 Yardım becerileri : Yapılandırma, Dostça ilişki kurma, Beden Dili. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
4 Yardım becerileri: Konuşmaya açık davet. cesaretlendirme. İçerik yansıtma, duygu yansıtma..Yansıtmalar, Kişiselleştirmeler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
5 Yardım becerileri: Geri bildirim verme, Cesaretlendirme, Soru sorma , Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
6 Yardım becerileri: Bilgi verme, Kendinden referans verme tepkileri, Kendini açma ve katma. Model olma-Özetleme-Bağlama-Sesizlikle Uğraşma-Sonlandırma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
7 Terapötik beceriler: Empati, saygı, saydamlık Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
8 Ara Sınav Sıanava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Terapötik beceriler: Şimdi ve burada, Soru çeşitleri, Bağlama, Yüzleştirme, Yorumlama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
10 Terapötik Beceriler: Psikolojik Danışma Sürecinde . Transferans ve Transferansla Başa Çıkma Becerileri. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
11 Terapötik Beceriler: Direnç ve Dirençle Başa Çıkma Becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
12 Psikolojik Danışma Sürecinin Aşamaları Danışanın geçirdiği yaşantı. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
13 Psikolojik Yardım Sürecini Başlatma ve Sonlandırma Becerileri. Psikolojik Danışma Oturumlarını Başlatma ve Bitirme Becerileri. Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
14 Teknik ve müdahaleler: Duygusal, düşüncel ve davranışsal müdahale becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
15 Teknik ve müdahaleler: Duygusal, düşüncel ve davranışsal müdahale becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar