DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Yaşam ve Uyum PSI   424 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin yaygın olarak karşılaşılan psikolojik problemleri daha yakından tanımalarını sağlamak ve bu problemlerle başa çıkmada kullanılması önerilen geçerliği sınanmış yöntemleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Çağımızda yaygın olarak görülen psikolojik sorunlar, bu sorunların oluş nedenlerine ilişkin açıklamalar ve bu sorunlarla başaçıkmada psikologlar tarafından önerilen yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stres kavramını ve çağımızda strese neden olan temel faktörleri tanımlar
2) Stresle başa çıkmada kullanılan yöntemleri açıklar
3) Sosyal kaygı, sınanma kaygısı, takıntılar, panik bozuklukluk gibi anksiyete kaynaklı problemlerin belirtilerini, sebeplerini ve bu sorunlarla başetmede kullanılacak yöntemleri açıklar
4) Depresyonun beliritilerini, sebeplerini ve depresyonla başa çıkmada önerilen yöntemleri tanımlar
5) Yakın ilişkilerde yaşanan yaygın sorunları ve bu sorunlarla başa çıkmak için önerilen yöntemleri tanımlar
6) Çocuklarla iletişimde etkili yöntemleri tanımlar
7) Özgüven kavramını ve özgüveni geliştirmek için faydalı önerileri tanımlar
8) Erteleme davranışını ve erteleme ile başa çıkmada faydalı önerileri açıklar
9) Yas sürecini ve bu süreçte bireye yardımcı olacak yaklaşımları açıklar
10) Bağımlılık kavramını ve bağımlılıkla başa çılmada etkili yolları açıklar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Stres ve başa çıkma yolları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Kaygı kaynaklı sorunlar (sosyal kaygı) Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Kaygı kaynaklı sorunlar (Sınanma kaygısı) Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Kaygı kaynaklı sorunlar (Takıntılar) Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Kaygı kaynaklı sorunlar (Panik) Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Kaygı kaynaklı sorunlar (Özgüven eksikliği) Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sıanava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Depresyon ve başa çıkma yolları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Yakın ilişkilerde yaşanan sorunlar ve bunlarla başa çıkmada faydalı öneriler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Çocukla etkili iletişim Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Çocuklarda davranış kontrolü Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Yas süreci ve başa çıkma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Erteleme davranışı ve erteleme ile başa çıkmada faydalı öneriler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Bağımlılık ve bağımlılıkla başa çıkma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar