DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları PSI   426 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Münir Yalçın ORTAKALE
Dersi Verenler
MÜNİR YALÇIN ORTAKALE1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Grupla Psikolojik İlke ve Teknikleri derslerinden edindikleri bilgi, beceri ve tutumları gerçek bir grup ortamında kullanmalarını, uygulamalarını sağlamak ve deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, öğrencinin gerçek bir psikolojik danışma grubunun üyesi olması istenmektedir. Öğrenciler grubun üyesi olarak yardım becerilerini hem kendilerinin hem de grubun diğer üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimleri için kullanırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grubun aşamalarına göre işleyişini özetler.
2) Grubun üyesi olarak kişisel - sosyal bir problemini grup ortamında ifade eder.
3) Grubun üyesi olarak diğer üyelerin problemlerinin çözümünde yardımcı olmak için yardım becerilerini kullanır.
4) Grupta uygun geri bildirimlerle diğer üyelerin kendilerini açmalarını kolaylaştırır.
5) Grupta ortaya çıkan problemler için çözümler üretir.
6) Grup üyesi olarak etik kurallara uygun davranır.
7) Grup süreci ve oturumların yönetilmesindeki temel becerileri açıklar.
8) Gubun gelişim aşamalarında ortaya çıkan konularla yardım becerilerini ilişkilendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtılması, ödev ve projelerin düzenlenmesi Carroll, M.R., Wiggins, J.D. (2008) Grupla Psikolojik Danışmanın Öğeleri: Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Çev: I. Başaran, M. Aladağ, B.Yaka, S. Doğan. Pegem A Yayıncılık, Ankara. (Bu kitap ilk üç hafta içinde okunmalıdır) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Temel grup becerilerinin uygulanması. - Temel danışma tekniklerinin gözden geçirilmesi. - Gerçekleştirilecek grup türünün açıklanması. (Etkileşim grubu). Carroll, M.R., Wiggins, J.D. (2008) Grupla Psikolojik Danışmanın Öğeleri: Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Çev: I. Başaran, M. Aladağ, B.Yaka, S. Doğan. Pegem A Yayıncılık, Ankara. (Bu kitap ilk üç hafta içinde okunmalıdır) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 12 oturumluk grup sürecinin ders sorumlusu tarafından başlatılması. Oturum 1:Grup üyeleri ile tanışma. Grubun tanıtımı ve amaçları. Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Oturum 2 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
5 Oturum 3 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
6 Oturum 4 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
7 Oturum 5 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
8 Ara Sınav Sıanava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Oturum 6 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
10 Oturum 7 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
11 Oturum 8 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
12 Oturum 9 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
13 Oturum 10 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
14 Oturum 11 Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
15 OTURUM 12: Grup sürecinin değerlendirilmesi. - Üyelerin kendi grup yaşantılarını, katılım düzeylerini ve gruptan elde ettiklerini değerlendirmeleri. - Liderin süreci ve grup üyelerine ilişkin değerlendirmesi. Kaynaklardan grup teknikleri, müdahale stratejileri okunacak. Her Oturum sonrası oturuma ilişkin yaşantılar yazılı hale getirilecek. Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar