DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma Uygulamaları PSI   430 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere psikolojik danışma sürecine ilişkin bilgi ve becerileri danışan-danışman ilişkisine aktararak uygulama deneyimi kazandırmaktır,
Dersin İçeriği
Bu uygulamalı derste, öğrencilerden temel danışmanlık becerilerini uygulamaları beklenmektedir. Sınıf içinde oluşturulan küçük gruplarda danışma sürecinin tüm aşamalarında gerekli olan temel danışmanlık becerileri uygulamaları gerçekleştirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireysel danışma oturumlarını başlatma, iletişimi kolaylaştırma ve oturumu sonlandırma becerilerini uygun bir şekilde kullanır.
2) Danışanın kendisini açması ve sürece katılımını kolaylaştıracak terapötik koşulları düzenler.
3) Danışanın gerçek ihtiyacının/probleminin ne olduğunu belirler
4) Danışanın problemlerine ilişkin uygun hipotezler formüle eder.
5) Danışma sürecinde geliştirdiği bu hipotezleri analiz eder.
6) Psikolojik danışman olarak psikolojik yardım konusunda kendi mesleki sınırlarını bilir.
7) Danışanın davranış problemlerini ayırt eder.
8) Danışanın problemlerine uygun müdahale stratejilerini seçer.
9) Danışanın problemlerine uygun müdahaleler planlar.
10) Müdahaleleri uygular
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
2 Terapötik İlişkinin Kurulması Süreci ve Dikkatini Verme Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
3 Yapılandırma ve Öngörüşme Becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
4 Problemin Değerlendirilmesi Süreci ve İçerik Yansıtma Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Rol Oynama
5 Problemin Değerlendirilmesi Süreci ve Duygu Yansıtma Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
6 Amaç Oluşturma Süreci ve Etkili Soru Sorma Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
7 Müdahale Seçme Süreci ve Yüzleştime Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sıanava hazırlanma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Anındalık Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
10 Bilgi Verme Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
11 Özetleme Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
12 Geribildirim Verme Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
13 Danışamın Kendini Açması YKonuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
14 Yorumlama Becerilerinin Uygulanması Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
15 Sonlandırma ve İzleme Süreci Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar