DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce PSI   434 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emiş Hande HAKKOYMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİŞ HANDE HAKKOYMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, öğrencilerin psikoloji alanındaki İngilizce kavramları ve terimleri kullanabilme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği
Psikilojinin ana alanlarıyla ilgili seçilmiş konularda sözcük kazanımı, okuma, kavrama ve çeviri yapma uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma sorusunu açıklar.
2) Araştırmadaki bağımlı değişkeni açıklar.
3) Araştırma konusunun alana katkılarını kavrar.
4) Alanda kullanılan genel terminolojiyi ve İngilizce karşılıklarını kavrar.
5) Araştırmadaki bağımsız değişkenleri açıklar.
6) Araştırmadaki karıştırıcı değişkenleri açıklar.
7) Araştırma bulgularını değerlendirir.
8) Araştırma sonuçlarında sık kullanılan terimleri tartışır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve dersten beklentilerin tartışılması soru cevap Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
2 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar verilen makalenin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
3 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 2 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 3 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 4 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 5 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 6 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 7 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
10 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 8 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
11 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 9 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
12 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 10 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
13 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 11 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 12 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Seçilmiş makale üzerine tartışmalar 13 verilen makalenin okunmasi Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar