DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Değerlendirme PSI   436 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişinin psikolojik değerlendirilmesinde kullanılacak uygun araç ve yöntemlerin seçilmesi, elde edilen her türlü gerekli verilerin anlamlı bir şekilde organize edilmesi ve tutarlı sonuçların çıkarılması becerilerinin geliştirilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği
Bir bireyin psikolojik özelliklerinin, bilişsel ve davranışsal tarzlarının ve/ya da ilişkili bireysel özelliklerin en iyi nasıl ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişiliğin değerlendirilmesinin tarihçesi ve çağdaş anlayışlarını değerlendirir.
2) Psikolojik değerlendirme sürecinin kapsamını açıklar.
3) Psikolojik değerlendirme sürecini tasarlar.
4) Psikolojik değerlendirme için uygun araç ve yöntem kullanır.
5) Psikolojik değerlendirme süreciyle ilgili etik ilkeleri kavrar.
6) Kişinin psikolojik değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulguları analiz eder.
7) Elde edilen sonuçları anlamlı bir bütün halinde değerlendirir.
8) Alanındaki bilgi ve becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik test ve değerlendirmenin tarihi gelişimi Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
2 Psikolojik değerlendirmede etik ilkeler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
3 Psikolojik değerlendirme ortam seçme ve düzenleme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
4 İik Görüşme Kütüphane, İnternet taraması Alıştırma ve Uygulama
5 Davranışsal Gözlem Kütüphane, İnternet taraması Alıştırma ve Uygulama
6 Test ve Ölçekler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
7 Bulguların Betimlenmesi Kütüphane, İnternet taraması Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Kişilik Değerlendirme ve Kültür Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
10 Kişilik Değerlendirme Yöntemleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
11 Okul Öncesi ve Eğitimde değerlendirme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
12 Kilinik ve Danışmanlık amaçlı değerlendirme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
13 Nöröpsikolojik değerlendirme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
14 Tarama, Seçim, Sınıflama ve Yerleştirme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
15 Hassas konular Kütüphane, İnternet taraması Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar