DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyolojiye Giriş PSI   103 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyal kurumları ve insanın sosyal davranışlarını eleştirel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İnsanın doğası ve bireyin sosyal dünyası ile ilişkisini kavramayı sağlayan alternatif görüşler mevcuttur. Fakat bu ders, belirli bir tarihsel ve modern toplumsal sorunlar araştırırken sosyolojinin özellikle tarih, politika ve hukuk gibi diğer disiplinlerle nasıl uyumlu çalıştığını göstermeyi amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon, gruplar, tabakalaşma, demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal eleştiri ve pratikle toplumsal reforma çeşitli yollardan katkıda bulunur:
2) Belirli bir toplum durumları kümesinin daha iyi anlaşılması, genellikle bize bu durumları daha iyi denetleme şansını kazandırdığını kavrar.
3) Kültürel duyarlılıklarımızı arttırmanın, farklı kültürel değerlerin varlığının bilincinde olan politikalar belirlemenin bir aracının olduğunu kavrar.
4) Belli politika programlarını benimsemenin doğuracağı (istendik-istenmedik) sonuçları inceler.
5) Grupların ve bireylerin kendi yaşam koşullarını değiştirme fırsatlarını artırarak kendi kendilerini aydınlatma olanağının varlığını görür.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışma ve ders hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi. Sosyolojiye Giriş dersine giriş. Hazırbulunuşluk Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sosyal Bilimler ve Sosyoloji Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak.
4 Sosyal Organizasyon-Sosyal Yapı ve Elamanları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kültür-Sosyalizasyon, Etnisite ve Kimlik Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kategori, Grup ve Organizasyon Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tabakalaşma ve Sınıf: Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Yazılı Sınav
9 Sosyal Kurumlar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kurum Olarak Aile-Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sosyal Kurum Olarak Eğitim Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sosyal Kurum Olarak Ekonomi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Nüfus ve Nüfus Dinamikleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sosyal Değişme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar