DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji PSI   105 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa CANLI
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUSTAFA CANLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere biyolojinin çok farklı alanlarında temel bilgiler vermektir
Dersin İçeriği
Canlı bilimine giriş-Canlılığın temel birimi hücre, Ekosistem, Yaşamın kimyası-Yaşamsal moleküller, atomlar, elementler, karbonhidrat, nükleik asit, lipit ve proteinler, enzimler, enerji ve yaşam, kromozom ve kalıtım, Biyoçeşitlilik, Dokular, Mikroskobik yaşam.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlı bilimi hakkındaki bilgileri kavrar
2) Yaşamın kimyasını kavrar
3) Hücreyi kavrar
4) Enerji ve yaşam hakkındaki bilgileri kavrar
5) Kromozomlar ve kalıtım hakkındaki bilgileri kavrar
6) DNA: Yaşam molekülü hakkındaki bilgileri kavrar
7) Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyonu kavrar
8) Hayvan ve insan metabolizmasını kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlı Bilimine Giriş güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Yaşamın Kimyası güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Hücre güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Enerji ve yaşam güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kromozomlar ve Kalıtım güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dokular güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 DNA: Yaşam Molekülü güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mutasyonlar güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Darwinci Evrim güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Biyoçeşitlilik güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Mikroorganizmalar güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Mantarlar ve Bitkiler güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hayvanlar güncel ders notları, literatürler, internet Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrencilerin bilgi düzeyleri bir sınav ile test edilir Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar