DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri PSI   109 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa TOPAKSU
Dersi Verenler
Prof.Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MUSTAFA TOPAKSU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Lisans öğrenimi boyunca temel bilgi teknolojilerini öğrencilere tanıtmak ve kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bilgisayar sistemleri, uygulama programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, metin işleyici program

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilişim araçlarını tanır.
2) bilgisayar ve temel yapısını tanır.
3) donanım ve yazılım bilgisi kavrar.
4) yazılım ve işletim sistemlerini tanır.
5) internet ve ağ yapısını tanır.
6) bilimsel literatür tarama yapar.
7) internet otamında iletişim kurar.
8) kelime işlemci programlarnı tanır.
9) metin düzenlemesi yapar.
10) Etik, gizlilik, güvenlik ve bilgi sistemleri arasındaki ilişkiyi kavrar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 bilgi teknolojisi temel kavramları. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 donanım ve yazılım. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 yazılım ve işletim sistemleri. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 işletim sistemi kullanımı ve dosya yönetimi. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 internet ve ağ İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 kelime işlemciler. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 word programı. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Kelime işlem programı wordün tanıtılması, yeni belge oluşturma veya belge açma. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Metin ve paragraf biçimlendirilmesi, sayfa düzeni. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Tablo oluşturmak, tabloya veri girmek ve düzenlemek. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Belgeye resim, görüntü veya grafik eklemek ve bunları boyutlandırmak. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Belgeye formül eklemek ve düzenlemek. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Belgede stil, smartart ve kesme kullanmak. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Belgenin yazıcıdan düzenlenerek çıktısını almak. İlgili bölüm kitaptan çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar