DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi 2 PSI   208 4 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genç yetişkinlikten ölüme kadar geçen süreçte bireyde meydana gelen fiziksel, zihinsel ve duygusal değişimleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste yetişkinlikle ilgili temel kavram ve ilkeler, yetişkinlik psikolojisi kuramları, yetişkinlik dönemlerindeki fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal gelişim işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yetişkin dönemi temel kavramlarını tanımlar açıklar.
2) Yetişkin kuramlarını kavrar.
3) Katılım ve çevre etkileşimin yetişkinlik üzerine etkisini açıklar.
4) Genç ve Orta Yetişkinlikteki fiziksel ve bilişsel gelişimin kritik dönemlerini kavrar.
5) Yetişkinlikteki psiko-sosyal gelişim dönemlerini açıklar.
6) Yaşlılıktaki genel fiziksel gelişimini ve bilişsel yeteneklerini tanımlar.
7) Yaşlılıktaki genel ruhsal sağlığa ilişkin duyarlılık gösterir.
8) Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincini savunur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yetişkinlik Psikolojisi: Tanımlanması ve Evreleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
2 Yetişkinlik Kuramları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
3 Genç Yetişkinlik ve Psikolojik Olgunlaşma Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
4 Genç Yetişkinlikte Toplumsal Bağlam: Aile ve Sosyal Çevre Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
5 Yetişkinlikte Orta Yıllara Genel Bakış Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
6 Orta Yetişkinlikte Cinslere Bağlı Özellikler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
7 Toplumsal Bağlamda Orta Yetişkinlik Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 İleri Yetişkinlikte Fiziksel Değişimler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
10 İleri Yetişkinlikte Bilişsel İşlevler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
11 İleri Yetişkinlikte Toplumsallaşma: Aile ve Çevre Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
12 İleri Yetişkinlikte Ruh Sağlığı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
13 Ölüm Sistemi ve Kültürel Bağlam Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
14 Ölümü Karşılama Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
15 Yetişkin Psikolojisine Toplu Bakış, Genel Değerlendirme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar