DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları PSI   210 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Özlem AKAY
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÖZLEM AKAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji alanında kullanılan veri analizi ve temel istatistiki yöntemleri SPSS programı üzerinde teorik ve uygulamalı bir şekilde işlenerek, öğrenciye yorum yapabilme, sorunlar üzerinde analiz edebilme gibi yeteneklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar ve Tanımlar, veri hazırlama, tanımlayıcı istatistik, korelasyon, istatistiksel testler, ANOVA analizi, regresyon analizi, anket veri girişi, güvenilirlik analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri analizi bilgi ve beceri yeteneği kazanır.
2) Operasyonel iş sorunlarına çözüm bulur.
3) Öğrenciler SPSS kullanır
4) Öğrenciler SPSS ile veri analizi yapar.
5) Öğrencilerin bir iş ortamında SPSS kullanarak temel istatistik yapılarını uygular.
6) Problem analizi ve problem çözümü becerisini geliştirir.
7) Veri işleme ve manipülasyon becerilerini geliştirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgisayar yeteneklerine bakış Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 SPSS e giriş Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Veri hazırlama Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Veri tarama ve dönüşüm Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Tanımlayıcı istatistikler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Korelasyon Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Ortalamalar için testler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav
9 İstatistiksel testler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 ANOVA analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 ANOVA analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Regresyon analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Regresyon analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Anket veri girişi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Güvenilirlik analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar