DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Psikolojiye Giriş PSI   403 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emiş Hande HAKKOYMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİŞ HANDE HAKKOYMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere klinik psikoloji alanının temel kavramlarını, kurmalarını, yöntemlerini ve becerilerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin icerigini klinik psikoloji alanın geçmişi, şimdiki yapısı ve gelecekteki yönelimleri, güncel konular ve sorunlar, teşhis ve tanıma ilişkin yöntemler ve hususlar, deneysel olarak kanıtlanmış müdahaleler ve gerçek dünyadan uygulamalar, klinik psikoloji içindeki özel alanlar ve bunlarla ilgili hususlar olusturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klinik psikolojiyle ilgili temel psikolojik kavramları ve araştırma bulgularını kavrar.
2) Klinik psikolojide tanı ve sınıflamayı tanımlar.
3) Klinik psikolojideki temel yaklaşımları tartışır.
4) Klinik psikolojideki etik ilkeleri açıklar.
5) Klinik psikolojideki araştırma yöntemlerini tanımlar.
6) Klinik psikoloji uygulamasına ilişkin meslek etik ilkelerini kavrar.
7) Klinik psikoloji alanında Türkiye'deki durumu kavrar.
8) Mezun olduktan sonraki iş imkanlarını değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Dersin tanıtımı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Klinik Psikoloji nedir Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Profesyonel ve Etik Konular Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
4 Kanıta dayalı uygulama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
5 Psikopataloji değerlendirme ve müdahaleleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Psikopatoloji modelleri ve tanı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Klinik Ölçme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Klinik Ölçme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Klinik müdahaleler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Toplum akıl sağlığı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
12 Toplumdaki bakış açıları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Yaşam boyu popülasyonlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Kültürel açıdan farklı popülasyonlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
15 Özel popülasyonlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar