DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farklı Çocukların Gelişimi PSI   406 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı gelişim gösteren çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal süreçlerini anlamak ve bu çocuklara dönük özel eğitim süreçleri konusunda öğrencilere bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Çocuk psikolojisi ve özel eğitime giriş, özel ihtiyaçları olan çocukların gelişim özellikleri, davranış değişimi ve beceri geliştirme, farklı gelişim gösteren çocukların ailelerin eğitimi ve süreçlere katılımını işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocukluk dönemi gelişiminin temel kavramlarını tanımlar.
2) Katılım ve çevre etkileşiminin bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel farklılıklar üzerine etkisini açıklar.
3) Farklı, gelişimsel engelli, özel gereksinimli, geri, özel eğitime muhtaç ve üstün yetenekli gibi sıfatları tanımlar.
4) Farklı gelişen çocukların erken tanı konulmasını sağlayan süreçleri açıklar.
5) Farklı gelişen çocukların evebeynlerinin ve diğer ilgililerin farkındalığını destekler.
6) Farklı özelliklere sahip bireylerin özel eğitim süreçlerini açıklar.
7) Farklı gelişen bireylerin topluma uyum sorunlarını saptar.
8) Alanındaki bilgi ve becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuğun Gelişimi ve Tarihsel Açıdan Çocuğun Doğası Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
2 Genetik Miras ve Çevresel Faktörler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Özel Eğitime Giriş Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Bozukluğu Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Otizm Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Down Sendromlu Çocuklar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 Spastik Çocuklar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Görme ve İşitsel Yetersizler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Üstün Zekalı Çocuklar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Farklı Çocuklarda Kavram ve Beceri Öğretimi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 Farklı Çocuklarda Davranış Değiştirme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 Farklı Çocuklarda Sanatın Eğitim ve Sağaltım Amaçlı Kullanımı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Eğitimine Aile Katılımı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
15 Farklı Gelişim Gösteren Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Sorunları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar