DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ruh Sağlığı ve Din PSI   418 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Asım YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dini yaşayışın farklı görüntülerinin ruh sağlığı üzerinde değişen etkisini göstermek.
Dersin İçeriği
Din ve dindarlığın tanımı, çeşitleri, türleri. Dindarlıkla maneviyat arasındaki ilişki. Ruh sağlığının kriterleri. Modern dünyanın bunalımı. Yalnızlık, umutsuzluk, kaygı, depresyon ve intiharın dindarlık ve maneviyatla ilişkisi. Dini ve manevi danışmanlığın önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Din, dindarlık ve maneviyatı tanımlar.
2) Din, dindarlık ve maneviyatı tanımlar.
3) Ruh sağlığını tanımlar
4) Ruh sağlığını tanımlar
5) Dindarlık ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi açıklar.
6) Dindarlık ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi açıklar.
7) Din ile ilgili bilgilerini danışma sürecinde kullanır.
8) Dindarlık ilgili bilgilerini danışma sürecinde kullanır.
9) Maneviyatla ilgili bilgilerini danışma sürecinde kullanır
10) Din, dindarlık ve maneviyatla ilgili bilgilerini danışma sürecinde kullanır
11) Dini ve manevi danışmanlığı tanımlar.
12) Dini ve manevi danışmanlığı tanımlar.
13) Psikolojik sorunlarda dini başa çıkmanın önemini kavrar.
14) Psikolojik sorunlarda spiritual başa çıkmanın önemini kavrar.
15) Psikolojik sorunlarda dini ve manevi başa çıkmanın önemini kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Din ve ruh sağlığına genel bir bakış Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
2 Din ve ruh sağlığı kavramları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
3 Ruh sağlığı-din ilişkisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Ruh sağlığına ilişkin kriterler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Din ve dindarlığa ilişkin kriterler. Dindarlığın boyutları, türleri ve çeşitleri, maneviyatla ilişkisi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Çağdaş yaşamda psikolojik sorunlar ve din (Anlamsızlık, yalnızlık ve kaygı ile dindarlık arasındaki ilişki) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
7 Çağdaş yaşamda psikolojik sorunlar ve din (Umutsuzluk, depresyon ve intihar ile dindarlık arasındaki ilişki) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
8 Ara Sınav
9 Çağdaş yaşamda psikolojik sorunlar ve din (Mutluluk, öz saygı, öz güven, otokontrol ile dindarlık arasındaki ilişki) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
10 Fiziksel sağlık, evlilik, cinsellik, madde kullanımı ile dindarlık arasındaki ilişki Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
11 Ruh sağlığının dini hayatın farklı boyutlarıyla ilişkisi (inanç ve ruh sağlığı) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
12 Ruh sağlığının dini hayatın farklı boyutlarıyla ilişkisi (ibadetler ve ruh sağlığı) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
13 Ruh sağlığının dini hayatın farklı boyutlarıyla ilişkisi ( ahlak, değerler ve ruh sağlığı) Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
14 Dini rerhberlik ve manevi danışmanlık Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Dini başa çıkma modelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar