DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Otizm ve Müdahale Yöntemleri PSI   432 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Emiş Hande HAKKOYMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EMİŞ HANDE HAKKOYMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) nun sebepleri, tanı kriterleri, özellikleri gibi ilgili pek çok konuda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ders, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) alanında günümüze kadar olan gelişmeleri, OSB nin sebepleri ve karakteristik özellikleri gibi konuları içermektedir. Aynı zamanda derste, alanda en sık kullanılmakta olan müdahale yöntemlerine ve bunların etkililik-bilimsel destekli olup olmama temel alınarak yapılmış olan sınıflandırılmalarına da yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otizmle ilgili temel kavramları açıklar.
2) Otizmin sebepleriyle ilgili güncel teorileri açıklar.
3) Otizmli bireyler için kullanılan müdahale yöntemlerini açıklar.
4) Otizmli bireyler için kullanılan müdahale yöntemlerini etkili ve bilimsel dayanakları olmaları temelinde kavrar.
5) Otizmli bireyler için kullanılan müdahale araçlarını açıklar.
6) Otizmli bireyler için kullanılan müdahale yöntemlerine farklı yaklaşımları açıklar.
7) Otizmli bireyler için kullanılan müdahale yöntemlerini karşılaştırır.
8) Otizmli bireyler ile yapılan araştırmalarda Türkiye'nin düzeyini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve dersten beklentilerin tartışılması kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
2 Otizm Spektrum Bozukluğuna (OSB) genel bir bakış kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
3 Otizm spektrum bozukluğunun tarihçesi kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
4 OSB belirtileri ve sınıflama kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar
5 OSB nin olası nedenleri kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 OSB'ye yönelik uygulamalar kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
7 OSB-tıbbi tedavi uygulamaları kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 OSB-terapi uygulamaları kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
10 OSB-eğitim uygulamaları kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
11 OSB-eğitim uygulamaları kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 ASD-iletişim uygulamaları kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
13 ASD-iletişim uygulamaları kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
14 ASD dünyada kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
15 ASD Türkiye'de kitaptan ilgili bolumu okuma, Otizm Spektrum Bozukluğu - Gönül Kırcaali İftar Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar