DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları PSI   427 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşam dönemleri ve uyum sorunlarına çok boyutlu bir bakış açısı sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yaşam boyu gelişim süresince yaşanan temel değişimlerle ilgili ve bu dönemlere özgü uyum ve duygusal/davranışsal sorunlara çözüm önerileri, önleme ve müdahaleye dönük bilgiler içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ruh sağlığı ile ilgili temel kavram, ilke ve tarihsel gelişimi kavrar
2) Yaşam dönemlerinin gelişimsel özellikleri ve uyum problemlerine çok yönlü bakış açısı geliştirir
3) İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel düşünce anlayışıyla değerlendirir
4) Gelişim sürecinde uyumunu etkileyen çok sayıda faktör ile bu faktörlerin birbiriyle etkileşimini kavrar
5) Uyum ve davranış sorunları ile başa çıkma konusunda yetkinleşir
6) Psikolojik destek sürecinde önleyici ve müdahale edici stratejileri açıklar
7) Psikolojik destek süreciyle ilgili etik ilkeleri kavrar
8) Yaşam boyu gelişim ve uyum bilincini özümser
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ruh Sağlığına Genel Bakış, Uyum ve Uyumsuzluk Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
2 İnsanın Bilişsel Gelişimini Açıklayan Kuramlar Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
3 İnsanın Kişilik Gelişimini Açıklayan Kuramlar Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
4 Uyum ve Davranış Problemlerinin Doğasını Anlamak Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
5 Aile ve Yaşam Döngüsü Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
6 Erken Çocukluk Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
7 İlkokul Döneminde Uyum ve Davranış Problemleri Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Genel tekrar Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
9 Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışı ve İntihar Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
10 Ergenlik Dönemi Riskli Davranışları Önleme ve Müdahale Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Üniversite Dönemi Gençliği ve Uyum Problemleri Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 Genç Yetişkinlik Dönemi ve Uyum Problemleri Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
13 Orta Yetişkinlik Döneminde Uyum ve Psikopatoloji Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Örnek Olay
14 Orta Yetişkinlikte Stres, Başa Çıkma ve Psikolojik Sağlamlık Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
15 Yaşlılık Dönemi ve Uyum Problemleri Kütüphane ve İnternet taraması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar