DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisinde Güncel Konular PSI   420 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelişimle ilgili güncel konuları ilgili araştırma bulguları çerçevesinde çok yönlü bir bakış açısı ile incelemektir.
Dersin İçeriği
Gelişim psikolojisindeki güncel konuların ortaya çıkış süreçlerini, bu sürece etki eden temel değişkenlerin bilimsel bakış açısıyla incelenmesini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelişiminin temel kavramlarını açıklar.
2) Gelişim psikolojisinin temel bilimsel yöntem ve araştırma desenlerini kavrar.
3) Katılım ve çevre etkileşimini anlar, gelişim üzerine etkisini açıklar.
4) Fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimindeki kritik dönemleri kavrar.
5) Gelişim kuramlarını karşılaştırmalı bakış açısıyla açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelişimde ilgi çeken gündemdeki konu ve araştırmalar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
2 Belirlenen ilk konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tartışılan konuların toplu değerlendirilmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Seçilen diğer bir konunun incelenmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tartışılan konuların toplu değerlendirilmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar