DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gruplararası İlişkiler PSI   440 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem GULER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM GULER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sosyal kimlik bağlamında gruplararası ilişkileri incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, sosyal grup oluşumu, grup normlarının oluşturulması ve grup süreçlerine etkisi, grup üyelerinin bilişsel, duygusal ve davranışsal özelikleri, gruplararası çatışma, işbirlikleri gibi konulardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal kimlik ve gruplararası ilişkilerle ilgili kavramları tanımlar.
2) Sosyal kimlik ve grup kuramlarını açıklar.
3) Sosyal kimlik ve gruplararası ilişkiler ile ilgili araştırma planlar.
4) Bireysel ve sosyal kimlik farklarını açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grup tanımlanması Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
2 Grupların Oluşumu Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
3 Sosyal kimlik kuramı Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
4 Sosyal kimlik kuramı Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
5 Sosyal Temas Kuramları Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
6 Sosyal Temas Kuramları Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
7 Grup Normları, Grup Bağlılığı ve Grup Sosyalleşmesi Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
8 Ara Sınav Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
9 Grup Normları, Grup Bağlılığı ve Grup Sosyalleşmesi Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
10 Grup Normları, Grup Bağlılığı ve Grup Sosyalleşmesi Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
11 Gruplararası tehdit algısı Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
12 Gruplararası Duygular Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
13 Gruplararası Duygular Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
14 Gruplararası ilişkileri İyileştirme Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
15 Gruplararası ilişkileri İyileştirme Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sosyal Psikoloji, Arkonaç, S. Alfa Yayınları, Gruplararası İlişkiler, Arkonaş, S. Alfa Yayınları,Grup içi ve gruplararası süreçler, Hortaçsu, İmge Yayınları, İnsan ilişkileri ve kimlik, Bilgin, N. Sistem

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar