DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aile Psikolojisi PSI   431 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Banu İNANÇ
Dersi Verenler
BANU İNANÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, aileye, sistemlere ve ilişkisel terapilere özgü teorik kavram ve müdahale stratejilerine genel bir bakış sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Klasik ve çağdaş aile terapisi kuramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aile ve evlilik kavramlarını tanımlar.
2) Aile yaşam döngüsünü açıklar.
3) İşlevsel ve işlevsel olmayan ailelerin özelliklerini açıklar
4) Aile ve evlilik danışması kuramlarını tanır
5) Aile ve evlilik danışması yaklaşımlarını benzerlik ve farklılıklarıyla karşılaştırır
6) Aile ve evlilik danışmasında kullanılan strateji ve teknikleri tanır.
7) Aile ve evlilik danışmasının tarihsel gelişimini açıklar.
8) Aile ve evlilik danışması sürecini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Aile Terapisinin Tarihsel Gelişimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Aile Terapisi Hareketinin Kuramsal Temelleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
4 Aile Okuryazarlığı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
5 Aileye tarihsel ve toplumsal bakış açıları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Sistem işleyişini ve işlev bozukluğunun değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 Bir meslek olarak Aile Terapistliği Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
9 Psikodinamik Aile Terapisi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Yaşantısal Alie Terapisi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Bilişsel Davranışçı Alie Terapileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
12 Yapısal Alie Terapisi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Sistemik Alie Terapileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Çözüm Odaklı Alie Terapisi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
15 Öyküsel Aile Terapisi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar