DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma Becerileri PSI   433 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin temel danışmanlık becerilerinin önemini ve işlevini kavramalarını, bu becerileri etkili biçimde kullanabilmelerini ve terapötik koşulları oluşturabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Temel Psikolojik Danışma Becerileri: Dikkatini Verme, Soru Sorma, Asgari Düzeyde Teşvik, İçerik Yansıtma, Duygu Yansıtma, Özetleme, Odaklanma, Yorumlama, Yüzleştirme, Kendini Açma, Anındalık/Doğrudanlık, Geribildirim, Bilgi Verme; Psikolojik Danışma Süreci ve Psikolojik Danışma Becerilerinin Bütünleştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışma sürecini ve aşamalarını açıklar.
2) Terapötik koşulları tanımlar.
3) Psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulların önemini ve işlevini açıklar.
4) Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel danışmanlık becerilerini tanımlar.
5) Psikolojik danışma sürecinde kullanılan temel becerilerin birbiri ile olan ilişkisini açıklar.
6) Terapötik koşullar ile danışmanlık becerilerini ilişkilendirir.
7) Psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulları oluşturur.
8) Temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı: Amacı, İçeriği, Gerekçesi, Kural ve Gerekleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Psikolojik Danışma Süreci: Temel Aşamalar, Psikolojik Danışma Becerileri ve Terapötik Koşullar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Dikkatini verme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
4 Soru sorma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
5 Asgari düzeyde teşvik Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
6 İçerik Yansıtma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
7 Duygu Yansıtma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
9 Özetleme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
10 Yüzleştirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
11 Kendini Açma, Anındalık/Doğrudanlık Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
12 Odaklanma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
13 Yorumlama Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
14 Geribildirim verme ve Bilgi verme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
15 Psikolojik Danışma Becerilerinin Uygulanması ve Psikolojik Danışma Süreci ile Bütünleştirilmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar