DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomiye Giriş PSI   104 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN İŞCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, ekonomi kavramını, temel ilke ve teorilerini anlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders Ekonomi kavramı, arz ve talep kanunu, üretici ve tüketici teorisi, piyasalar ve gelir dağılımını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomi bilimine ilişkin ana kavramlar ve temel sorunları tanır
2) Ekonominin temel uğraşı alanlarını ve metodolojisini öğrenir.
3) Ekonomik karar birimlerinin davranışlarını açıklar.
4) Ülke ekonomileri hakkında yorum yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve Üretim İmkanları Eğrisi Anlatım, tartışma
2 Arz ve Talep Anlatım, tartışma
3 Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler Anlatım, tartışma
4 Esneklikler Anlatım, tartışma
5 Tüketici Dengesi Analizi Anlatım, tartışma
6 Üretici Dengesi Analizi Anlatım, tartışma
7 Piyasa Dengesi Anlatım, tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Üretim Teorisi Anlatım, tartışma
10 Maliyet Analizi Anlatım, tartışma
11 Tam Rekabet Piyasası Anlatım, tartışma
12 Eksik Rekabet Piyasaları Anlatım, tartışma
13 Eksik Rekabet Piyasalar II Anlatım, tartışma
14 Faktör Piyasaları Anlatım, tartışma
15 Genel Denge ve Refah Analizi Anlatım, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar