DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Antropoloji PSI   106 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan topluluklarının kültürel ve sosyal tertibatlarını çalışan antropolojiyi tanıtmak.
Dersin İçeriği
Ders önce antropolojinin farklı kısımlarını ele alır ve anahtar antropolojik kavramları tanımlar, ve daha sonra insanınsosyal tertiplerinin başlamasını ve gelişmesini kısaca ele alır. Ders daha sonra bu günün ve yakın geçmişin farkl topluluk örneklerini sunar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel antropolojik fikir ve metotlarını kavrar.
2) Primatlar ve insan davranış biçimlerinin temellerini tanır.
3) İnsan evrimi, insan beyni, insanın dili ve kültürünü kavrar.
4) San (Güney Afrika) ve Pilbara (Avusturalya) gibi basit avcı-toplayıcı toplulukları kavrar.
5) Karmaşık avcı toplayıcı toplulukların kültürünü (Kwakiutl ve potlaç) değerlendirir.
6) Farklı topluluklardaki politik ekonomileri (Trobriand adaları ve kula halkası) tanır.
7) Nuerler gibi bölümlü soyların akrabalık yapılarını tanır
8) Anasoylu topluluklarda,çok sektörlü topluluklarda akrabalık yapılarını tanır
9) Yemen gibi geleneksel arkaik devletlerin sosyal ve politik yapılarını tanır
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antropoloji nedir - anahtar kavramlar ve antropolojinin farklı teorik ekolleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Primatlar ve insan evrimi 1 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Primatlar ve insan evrimi 2 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 İnsan davranışlarının görünmesi - kültür Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Bu günkü dünyanın oluşumu Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Avcı toplayıcı topluluklar (eşitlikçi organizasyon) 1 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Avcı toplayıcı topluluklar(eşitlikçi organizasyonlar) 2 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Basit tarım toplulukları (büyük adam toplulukları) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Avcı toplayıcı topluluklar (hiyerarşik organizasyonlar) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Çobansı topluluklar (hiyerarşik organizasyonlar) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Karmaşık tarım toplulukları (hiyerarşik organizasyonlar) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Arkaik devletler (hiyerarşik organizasyonlar) 1 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Arkaik devletler (hiyerarşik organizasyonlar) 2 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Tartışma ve gözden geçirme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar