DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi Sistemlerine Giriş PSI   110 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA TOPAKSU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hesap tabloları yaratmak, fonksiyonlar kullanarak veri analizi yapmak, veri grupları için grafikler çizdirmek, veritabanı yönetimi ile ilgili temel beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Uygulama programları, tablolama ve sunu programlarını kullanma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri, bilgi ve veritabanı yönetim sistemlerini tanır.
2) Hesap tabloları uygulamalarını yapar.
3) Hesap tablosu içinde fonksiyon ve formül kullanır.
4) Hesap tablosu verisi üzerinde analizler yapar.
5) Verileri grafiksel olarak görselleştirir.
6) Hesap tablosu içinde filtreleme ve sıralama yapar.
7) Hesap tablosu içinde makro oluşturup düzenler.
8) Veritabanı sorgulamaları yapar.
9) Sunu programı uygulamalarını yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hesap tabloları ile ilgili genel bilgiler Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
2 MS Excele giriş, sayfa ve hücre kavramı Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
3 MS Excel araç çubuklarıyla tanışmak, dosyalarla çalışmak, çalışma sayfasında gezinmek Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
4 MS Excel çalışma kitabı ve çalışma sayfası ile ilgili işlemler Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
5 MS Excel seçeneklerini özelleştirmek, satır ve sütun ile ilgili işlemler Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
6 MS Excel hücreler ile ilgili işlemler ve formüller Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
7 MS Excel formüller Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Çalışma sayfasına yeni nesneler eklemek Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
10 Grafik oluşturmak ve düzenlemek Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
11 Sıralama ve filtreleme yapmak Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
12 Sabit/sıralı otomatik doldurma yapmak, makro kullanmak Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
13 Çalışma sayfası yapısı ile ilgili işlemler ve yazıcıya gönderme Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
14 MS Powerpoint sunu programı, slayt oluşturmak, slayt düzeni, slayt tasarımı Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
15 Özel animasyon, ses eklemek ve slaydı başlatmak, slay gösterisi ayarlamak, etkili sunum teknikleri Anlatım, Soru-cevap, Grup çalışması, Ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar