DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Psikolojisi 2 PSI   204 4 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yaşam boyu süren kişilik gelişiminde insancıl yaklaşımların önemini öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği
İnsancıl ve varoluşçu yaklaşımlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsancıl Psikolojinin temel kavramları tanımlar.
2) İnsancıl yaklaşımların temel varsayım ve ilkelerini açıklar.
3) İnsancıl bakış açısını olgulara uygular.
4) İnsancıl psikolojisinin bireysel gelişimdeki önemini açıklar.
5) İnsancıl yaklaşımları alternatif kişilik kumalarıyla karşılaştırıp değerlendirir.
6) İnsancıl yaklaşımları psikolojik sorunların çözümünde etkili şekilde uygular.
7) İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
8) Alanındaki bilgi ve becerisini etik sorumluluk içinde kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsancıl Psikolojinin Kökleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
2 İnsancıl yaklaşımın ana öğeleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
3 Otto Rank'ın yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
4 Otto Rank'ın ayrılık anksiyetesi kavramı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
5 Carl Rogers'ın yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
6 Rogers'ın danışan merkezli yaklaşımı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
7 Abraham Maslow'ın yaşamı ve çalışmaları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Sosyal Öğrenme ve Bilişsel Yaklaşımlar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
10 Varoluşculuk ve temel kavramları Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
11 Varoluşculuk: 20.Yüzyılbaşı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
12 Varoluşculuk: İkinci dünya savaşı sonrası Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
13 Rollo May ve yaratma cesareti Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
14 Kişilik gelişiminde güncel akımlar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme: Bütüncül bir bakış Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar