DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyolojik Psikoloji PSI   205 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Kübra AKILLIOĞLU
Dersi Verenler
KÜBRA AKILLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin normal ve anormal davranışın biyolojik temeli hakkında bilgi kazanmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders insan davranışının biyolojik temelleri, sinir sisteminin anatomi ve fizyolojisi, duygu, motivasyon öğrenme ve belleğin fizyolojik temelleri hakkında bilgi sağlayacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinir sisteminin genel anatomisini tanımlar.
2) Sinir sistemi hücrelerinin yapısı ve fonksiyonlarını açıklar.
3) Öğrenme ve belleğin sinirsel mekanizmasını kavrar.
4) Beynin hareketi nasıl kontrol ettiğini kavrar.
5) Beynin duyusal bilgiyi algısal deneyime nasıl organize ettiğini açıklar.
6) Psikiyatrik ve nörolojik problemleri belirleyen genetik ve biyokimyasal faktörleri açıklar.
7) Seks, uyku ve gıda alımı gibi motivasyonal davranışları neyin sürdürdüğünü kavrar.
8) Beyin gelişimi ve plastisitesini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nöronlar, Nörotransmisyon ve Haberleşme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Nöroanatomi ve Beyin Haritalama Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Genler ve Evrim Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Beyin Gelişimi ve Plastisitesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Görsel Sistem Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Görsel Sistem Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Görsel Olmayan Duyu Sistemleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Güdülenmenin Biyopsikolojisi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Uyku ve Biyolojik Ritimler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Duyguların Biyopsikolojisi, Stres ve Sağlık Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bellek, Öğrenme ve Amnezi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Lateralizasyon ve Lisan Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Davranış Bozukluklarının Biyolojik Temelleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Davranış Bozukluklarının Biyolojik Temelleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar