DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Psikolojisi PSI   206 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri PSİ 101 Psikolojiye Giriş I ve PSİ 102 Psikolojiye Giriş II derslerini almış olmak
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esef Ercüment YERLİKAYA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiESEF ERCÜMENT YERLİKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, insanlarda ve hayvanlarda öğrenmenin kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini eleştirel bir şekilde değerlendirmek ve tartışmaktır.
Dersin İçeriği
Ders boyunca, öğrencilere klasik ve edimsel koşullama, sönme, pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; ceza, kaçma ve kaçınma; hayvanlarda bilgi işleme mekanizmaları ve öğrenme kuramlarının incelenmesi konularını içeren öğrenme psikolojisinde temel konular sunulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenmenin doğasını tanımlar
2) Öğrenme süreçlerine ilişkin temel ilkeleri açıklar.
3) Öğrenme psikolojisindeki temel teorik konuları kavrar.
4) Öğrenme psikolojisinde kullanılan deneysel işlemleri açıklar.
5) Öğrenme ilkelerini gerçek yaşam durumlarına uygular.
6) Öğrenme psikolojiyle ilgili önemli teorileri tartıışır.
7) Öğrenme psikolojisi tarihini açıklar.
8) Öğrenme psikolojisi kavramlarını tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarihsel Gelişim Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Koşulsuz Davranışın Yapısı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Alışma ve Duyarlılaşma Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Klasik Koşullama: Temel Kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Klasik Koşullamada Uyarıcı İlişkileri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Klasik Koşullamada Uyarıcı İlişkileri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Edimsel Koşullama: Temel Kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Edimsel Koşullama: Temel Kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Pekiştirme Tarifeleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Pekiştirme Kuramları: Etki Yasası, Dürtü Azaltma Kuramı, Premack İlkesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Pekiştirme Kuramları: Davranım Yoksunluğu Hipotezi, Davranışsal Düzenleme Yaklaşımı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Pekiştirme Kuramları: Davranım Yoksunluğu Hipotezi, Davranışsal Düzenleme Yaklaşımı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ceza, Kaçma ve Kaçınma Kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345678910111213141516