DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi PSI   207 3 3 3 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇAKIR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKADİR ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğumdan ergenlik dönemini içeren süreçte bireyde meydana gelen fiziksel, zihinsel ve duygusal değişimleri incelemektir.
Dersin İçeriği
Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, araştırma yöntem ve teknikleri, gelişim kuramları, doğum öncesi-bebeklik-çocukluk-ergenlik dönemlerindeki fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocukluk dönemi gelişiminin temel kavramlarını açıklar.
2) Gelişim psikolojisinin temel bilimsel yöntem ve araştırma desenlerini kavrar.
3) Katılım ve çevre etkileşimini anlar, gelişim üzerine etkisini açıklar.
4) Bebeklerin fiziksel ve duygusal gelişimindeki kritik dönemleri kavrar.
5) Piaget'nin zihinsel gelişim dönemlerini uygun örneklerle açıklar.
6) Okul dönemi çocuğunun genel fiziksel gelişimini ve bilişsel yeteneklerini tanımlar.
7) Ergenlik dönemindeki bedensel ve zihinsel gelişimini açıklar.
8) Ergenin psikososyal gelişim aşamalarını saptar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik kuramsal yaklaşım ve kavramları açıklar
X
2
Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini uygular.
X
3
Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe) tanır, disiplinler arası ilişkiyi kurarak multidisipliner çalışır.
X
4
Psikolojinin gelişimini tarihsel perspektiften değerlendirir
X
5
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik kazandığı bilgileri uygular.
X
6
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini uygular.
X
7
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek psikolojinin yöntem ve tekniklerine uygular.
X
8
İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini ölçer ve değerlendirir
X
9
İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini bilimsel yöntemlerle çalışır.
X
10
Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını yürütür.
X
11
Disiplinlerarası ekip içinde psikoloji biliminin yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Psikoloji bilgisini evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
13
Terapötik ve empatik iletişim becerisini etik sorumluluk içinde uygular.
X
14
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
15
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilinci gösterir.
X
16
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır
X
17
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
18
İnsan ilişkilerinde ve grup çalışmalarında iletişim becerilerini profesyonel düzeyde uygular.
X
19
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere farkındalık gösterir.Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir.
X
20
Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliğinde ifade edilen mesleki duyarlılıkları gösterir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelişimin temelleri, tarihsel açıdan çocuğun doğası Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
2 Çocuk gelişiminde araştırma yöntem ve teknikleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
3 Genetik miras ve etkileri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
4 Doğum öncesi gelişim ve çevresel etkiler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
5 Bebeklikte fiziksel büyüme ve hareket gelişimi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
6 Bebeklikteki bilişsel gelişim Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
7 Bebeklikteki duygusal ve sosyal gelişim Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Erken çocuklukta fiziksel gelişim Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
10 İlk çocuklukta bilişsel gelişim Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
11 Okul döneminde bilişsel gelişim Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
12 Ergenlikte bedensel ve cinsel gelişim Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
13 Ergenlikte bilişsel ve ahlaki gelişim Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
14 Ergenlikte benlik kavramı Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
15 Ergenlikte psikososyal problemler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar