DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Teknolojileri 1 AR   333 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, Prehistorik dönemlerdeki insanın düşünsel, fiziksel gelişimini ve bunların sonucu olan kültürel gelişimini, bıraktıkları maddi kalıntıların teknolojik karakterlerinden nasıl manalandırabileceklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Teknolojinin gelişim serüveni ilk insanın akıl, mantık ve duyu organlarını maddeye yöneltmesi ile başlar. Bu sürecin en uzun aşaması ise yazının icadına kadar olan aşamadır ve aslında red edilemez bir gerçektir ki bu süreç, bu gün sahip olduğumuz bütün ilerlemiş teknolojilerin temellerini kapsayan süreçtir. Bu derste, insan ve üretimleri, üretimlerinin teknolojik gelişimleri fiziksel, düşünsel, ruhsal evrimlerinin paralelinde, prehistorik dönmeler süreci çerçevesinde ele alınacak ve öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Günümüz teknolojilerine ulaştıran teknoloji tarihçesini ve önemli dönüm noktalarını kavrar.
2) İnsanın modernleşme süreci ile kültürler arasındaki ilişkiyi açıklar.
3) Yontmataş teknolojisine ilişkin genel terim ve anlamlarını kavrar.
4) Alt, Orta ve Üst Paleolitik yontma taş teknoloji çeşitlerini teorik olarak kavrar.
5) Epipaleolitik teknolojileri ve ürünlerini tanır.
6) Bir yontuk taş aletin nasıl yapıldığını görsel olarak kavrar..
7) Paleolitikteki ateş teknolojilerini tanır.
8) Paleolitikteki kemik teknolojilerini kavrar.
9) Paleolitikteki diğer hammaddelerden teknolojiler kavrar.
10) Alet teknolojilerinden toplumların özelliklerine gönderimler yapar.
11)
12)
13)
14)
15)