DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu Arkeolojisi 1 AR   427 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Anadolu kültür tarihini arkeolojik veriler ışığında öğrenciye kavratmaktır.
Dersin İçeriği
BU derste arkeolojik Veriler Işığında Anadolu Kültür Tarihi işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anadolu terminolojisini kavrar
2) Anadolu coğrafyasını yorumlar.
3) Anadolu araştırma tarihçesini uygular.
4) Anadolunun Paleolitik Dönemini değerlendirir.
5) Anadolun'un Neolitik Dönemini yorumlar.
6) Anadolu'nun Kalkolitik Dönemini tanır.
7) Anadolu'nun Bronz Çağı kültürlerini kavrar.
8) Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nı tanır.
9) Hitit İmparatorluğu Dönemini değerlendirir.
10) Deniz Kavimleri Göçü ve Anadolu konusunu tanımlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anadolu Terminolojisi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Anadolu Coğrafyası Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Anadolunun Araştırma Tarihçesi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Anadoluda Paleolitik Dönem Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Anadoluda Neolitik Dönem Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Anadoluda Kalkolitik Dönem Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Anadoluda Erken Bronz Çağ Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Anadoluda Orta Bronz Çağ Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
10 Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Yazının Anadoluya Gelişi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Anadoluda Geç Bronz Çağ Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Anadoluda Hitit İmparatorluğu Dönemi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Deniz Kavimleri Göçü ve Anadolu Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Anadoluda Karanlık Çağ Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Genel Değerlendirme Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar