DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Tezi 1 AR   443 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yapma, yaptığı araştırmayı sunma altyapısını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Araştırma yapılacak konunun kapsamlı olarak irdelenmesi, Konu ile ilgili kaynakça taraması, Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konuyu irdeleme metodlarını ve yöntemlerini kavrar.
2) Konuya odaklı kaynakça taramasını kavrar.
3) Yazma kurallarına uygun referans yazmasını kavrar.
4) Bir metinde referans verme tekniğini kavrar.
5) Toparlanan bilgileri bir araya nasıl koyacağını kavrar.
6) Yazım metodunu kavrar.
7) Kaynaklardan bilgi aktarmada etiği kavrar.
8) Araştırma yapılan konu ön raporunu sunar.
9) Ön raporların nasıl değerlendirildiğini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma yapılacak konunun kapsamlı olarak irdelenmesi, Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Konu ile ilgili kaynakça taraması Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Konu ile ilgili kaynakça taraması Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması 1 Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması 2 Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması 3 Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması 4 Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Performans değerlendirme Performans Değerlendirmesi
9 Araştırması yapılan çalışmanın ön raporunun sunulması Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Hazırlanan raporun değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Hazırlanan raporun değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Araştırması yapılan çalışmanın son raporunun hazırlanması 1 Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Araştırması yapılan çalışmanın son raporunun hazırlanması 2 Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Araştırması yapılan çalışmanın son raporunun hazırlanması 3 Konuyla ilgili kaynak taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Çalışmanın sunumu Çalışmanın sunumu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar