DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Tezi 1 AR   443 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yapma, yaptığı araştırmayı sunma altyapısını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Araştırma yapılacak konunun kapsamlı olarak irdelenmesi, Konu ile ilgili kaynakça taraması, Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konuyu irdeleme metodlarını ve yöntemlerini kavrar.
2) Konuya odaklı kaynakça taramasını kavrar.
3) Yazma kurallarına uygun referans yazmasını kavrar.
4) Bir metinde referans verme tekniğini kavrar.
5) Toparlanan bilgileri bir araya nasıl koyacağını kavrar.
6) Yazım metodunu kavrar.
7) Kaynaklardan bilgi aktarmada etiği kavrar.
8) Araştırma yapılan konu ön raporunu sunar.
9) Ön raporların nasıl değerlendirildiğini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)