DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İran Elam Arkeolojisi I AR   445 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski İranda gelişen Elam kültürleri, Elam ve Pers Kültürü, yerleşim yerleri, mimari ve sanat eserlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
İranın tarihi coğrafyası; İranın prehistoryası: Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik Çağlar; Tunç Çağları: Kültür biçimleri ve yerleşim alanları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İran kronolojisini tanımlar
2) İran coğrafi sınırlarını ve iklimsel özelliklerini kavrar
3) MÖ. IV. bin yılda İranın siyasi yapısı ve kültür bölgelerini yorumlar
4) Proto Elam Dönemi siyasi olaylarını açıklar
5) Proto Elam Dönemi sanat eserlerini tanır
6) Elam ve Mezopotamya ilişkilerini arkeolojik verileri kullanarak açıklar
7) Erken Elam dönemi hanedanlıklarını ve siyasi gelişmeleri yazılı kaynakları kullanarak analiz eder
8) Erken Elam Dönemi sanat eserlerini ve bölgesel farklılıkları değerlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ve önemi İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Pots, D.T. ( 1999 ): The Archaeology of Elam. Anlatım
2 Elam Ülkesi Coğrafi Sınırları, iklimsel özellikleri ve M.Ö. 4. ve 2. Bin yıl İran Kronolojisi İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
3 İran Prehistoryası İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
4 İran Neolitik Dönem Yerleşimleri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İran Neolitik Dönem Sanatı İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
6 İran Kalkolitik Dönem Yerleşmeleri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
7 İran Kalkolitik Dönem Sanatı İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 M.Ö. 4. Bin yılda İranda Sümer etkileri, Uruk yayılımı ve Susa Şehri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Tartışma
10 M.Ö. 4. Bin yılda İranda Sümer etkileri, Uruk yayılımı ve Susa Şehri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
11 Eski Elam sanat eserleri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Eski Elam sanat eserleri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
13 Elamın Mezopotamyaya etkileri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
14 Eski Elam Mimarisi İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Eski Elam Mimarisi İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar