DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İran Elam Arkeolojisi I AR   445 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski İranda gelişen Elam kültürleri, Elam ve Pers Kültürü, yerleşim yerleri, mimari ve sanat eserlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
İranın tarihi coğrafyası; İranın prehistoryası: Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik Çağlar; Tunç Çağları: Kültür biçimleri ve yerleşim alanları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İran kronolojisini tanımlar
2) İran coğrafi sınırlarını ve iklimsel özelliklerini kavrar
3) MÖ. IV. bin yılda İranın siyasi yapısı ve kültür bölgelerini yorumlar
4) Proto Elam Dönemi siyasi olaylarını açıklar
5) Proto Elam Dönemi sanat eserlerini tanır
6) Elam ve Mezopotamya ilişkilerini arkeolojik verileri kullanarak açıklar
7) Erken Elam dönemi hanedanlıklarını ve siyasi gelişmeleri yazılı kaynakları kullanarak analiz eder
8) Erken Elam Dönemi sanat eserlerini ve bölgesel farklılıkları değerlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)