DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geç Hitit Arkeolojisi AR   446 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Doç. Dr.KAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Anadolu Demir Çağı krallıkları içinde güçlü kültürel yayılımı ile ön planda yer alan Geç Hitit uygarlığının sistematik bir şekilde incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Güneydoğu Anadolu, Kilikya ve Kuzey Suriye karşımıza çıkan Geç Hitit kent beyliklerinin arkeolojisi anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hitit İmparatorluğunun yıkılışı ve beylikler dönemine geçiş sürecini ayırt eder
2) Anadolu Demirçağı kronolojisini kavrar
3) Geç Hitit kent devletlerinin coğrafi sınırlarını tanır
4) Geç Hitit Dönemi siyasal olaylarını yorumlar
5) Geç Hitit Dönemine ait yerleşim yerlerini sınıflandırır
6) Geç Hitit tasvirli sanat eserlerini ve stil gruplarını değerlendirir
7) Geç Hitit Kent Devletleri sanatında görülen plastik eserleri dönemsel olarak ayırarak, anahtar yerleşimler ışığında dönemlerin sanatsal özelliklerini savunur
8) Kütüphane araştırması ve internette tarama yaparak Geç Hitit Kent Devletleri sanatına ait yapılan arkeolojik çalışmaları ve yeni yayınları kullanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kuralları M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
2 Deniz Kavimleri Göçü ve sonuçları M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
3 Hitit İmparatorluğunun yıkılışı ve Geç Hitit kent Devletlerinin kuruluşu-1 M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
4 Hitit İmparatorluğunun yıkılışı ve Geç Hitit kent Devletlerinin kuruluşu-2 M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
5 Geç Hitit plastik sanatı ve evreleri M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
6 Geç Hitit plastik sanatı ve evreleri M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
7 Fenike Uygarlığı M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Aramiler M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
10 Malatya-Aslantepe ve Geç Hitit M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
11 Zincirli ve Geç Hitit M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
12 Kargamış ve Geç Hitit M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
13 Maraş ve Geç Hitit M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
14 Karatepe ve Geç Hitit M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
15 Tell Halaf ve Geç Hitit M..Darga, Hitit Sanatı, Istanbul, 1992. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar