DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antik Yunan ve Roma Terminolojisi II AR   150 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Antik Yuna ve Roma dünyasında coğrafya, kültür, sanat, zaman tabelası ve diğer kategoriler için gerekli olan terminolojiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Antik Yunan ve Roma dünyasında coğrafya, kültür, sanat, zaman tabelası ve kategoriler için gerekli olan terminoloji işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öncelikle interdisipliner bağlamda metodolojik temelli arkeolojinin teknik terminolojisi kavrar.
2) Arkeoloji literatüründeki kavram karmaşasını ayırt eder.
3) Antik Yunan ve Roma mimarisini karşılaştırmalı terminoloji sayesinde değerlendirir.
4) Antik kültürlerin sosyal yapısı için kullanılan terimleri örneklemeler ile sınıflandırır.
5) Antik kaynakları ve yazarların kullandığı terimleri kavrar.
6) Antik dönem seramik resimleri ikonografik terimleri yorumlar.
7) Antik Yunan ve Roma toplumlarının spor, tıp ve botanik bilgisi ve terimlerini tanır.
8) Terminolojiyi günümüz bilim literatürünü anlamada ve yazmada kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)