DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Sanatının Gelişimi 1 AR   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Doç. Dr.KAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk görüldüğü dönemlerden başlayarak seramiğin Kalkolitik çağ sonuna kadarki gelişiminin anlatılması.
Dersin İçeriği
Seramiğin yapım teknikleri ve teknik özellikleri aktarıldıktan sonra Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik dönem seramikleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeolojinin ana çalışma konularından biri olan seramiğin anlamını ve işlevini kavrar
2) Seramik yapım teknikleri ve bu teknikler üzerinden izlenebilen teknolojik gelişme aşamalarını değerlendirme becerisini ayıt eder
3) Arkeolojik veri toplama yöntemleriyle sağlanmış olan herhangi bir seramik örneği üzerinde hammaddenin işlenme sürecini, teknolojik işlemleri, üretim aşamalarını ayırt eder.
4) Seramik örneklerinin, hamur, teknik, pişme, yüzey işleme, form, bezeme özelliklerinin tanımlanmasının, arkeolojik çalışma içindeki yeri ve önemini tanır
5) Seramiği, insanın kültürel gelişimini, ihtiyaçlarını ve estetik zevklerini yansıtan bir maddi kültür kalıntısı olarak yorumlar
6) Geçmişteki seramik yapım aşamalarının işlem zinciri fikri doğrultusunda detaylarını tanır
7) Geçmişte, kilin çanak çömlek dışındaki kullanım alanlarını tasarlar
8) Çanak çömlek biçimlerini arkeolojik anlamda yorumlar
9) Çanak çömleklerdeki bezeme sitillerinin farklılaşma nedenlerini geçmiş içinde yorumlar
10) Toplumların kültürlerinin zincirleme aktarım yorumlarına çanak çömlekten gönderim yapar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin sunumu Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Seramiğin tanımı, arkeolojik bağlamdaki yeri ve önemi, kronolojide yarattığı karmaşıklık. Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 İşlem zinciri fikri ve seramik yapım aşamaları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Seramiğin temel hammaddeleri - kil Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Kilin başka pratik kullanımları ve kil figürinler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Seramiğin temel hammaddeleri - katkı malzemeleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Bir araya koyma ve hamur Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
9 Biçimlendirme teknikleri, tablalardan çarklara Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Bezeme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Pişirme ve fırınlar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Arkeolojik çalışmalarda seramiği tanımlama 1: Forma dayalı. Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Arkeolojik çalışmalarda seramiği tanımlama 2: Bezemeye dayalı. Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Arkeolojik çalışmalarda seramiği tanımlama 3: Teknolojiye dayalı. Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Seramiğin tarihçesi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar