DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Sanatının Gelişimi 1 AR   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Doç. Dr.KAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk görüldüğü dönemlerden başlayarak seramiğin Kalkolitik çağ sonuna kadarki gelişiminin anlatılması.
Dersin İçeriği
Seramiğin yapım teknikleri ve teknik özellikleri aktarıldıktan sonra Anadolu'da Neolitik ve Kalkolitik dönem seramikleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeolojinin ana çalışma konularından biri olan seramiğin anlamını ve işlevini kavrar
2) Seramik yapım teknikleri ve bu teknikler üzerinden izlenebilen teknolojik gelişme aşamalarını değerlendirme becerisini ayıt eder
3) Arkeolojik veri toplama yöntemleriyle sağlanmış olan herhangi bir seramik örneği üzerinde hammaddenin işlenme sürecini, teknolojik işlemleri, üretim aşamalarını ayırt eder.
4) Seramik örneklerinin, hamur, teknik, pişme, yüzey işleme, form, bezeme özelliklerinin tanımlanmasının, arkeolojik çalışma içindeki yeri ve önemini tanır
5) Seramiği, insanın kültürel gelişimini, ihtiyaçlarını ve estetik zevklerini yansıtan bir maddi kültür kalıntısı olarak yorumlar
6) Geçmişteki seramik yapım aşamalarının işlem zinciri fikri doğrultusunda detaylarını tanır
7) Geçmişte, kilin çanak çömlek dışındaki kullanım alanlarını tasarlar
8) Çanak çömlek biçimlerini arkeolojik anlamda yorumlar
9) Çanak çömleklerdeki bezeme sitillerinin farklılaşma nedenlerini geçmiş içinde yorumlar
10) Toplumların kültürlerinin zincirleme aktarım yorumlarına çanak çömlekten gönderim yapar
11)
12)
13)
14)
15)