DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sümer-akad Arkeolojisi ve Tasvir Sanatı 1 AR   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Sümer ve Akkad'ta heykel, mimari, küçük buluntular ve resim sanatının gelişimi başlangıcından itibaren buluntular ışığında tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, Sümerlerden Önce Mezopotamya Siyasi ve Kültürel yapısı, Ubeid Dönemi, Geç Uruk Dönemi Sanatı ve Sanat Eserleri, Erken Hanedanlar Dönemi Mezopotamya tarihi, Yakın Doğu sanatı üzerine görüşler işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geç Uruk Dönemi Mezopotamyası ve Sümer sanatını tanır
2) Erken Hanedanlar dönemi sanat eserlerini tanır
3) Dönemler arası sitil gelişimlerini yorumlar
4) Akad krallığı tarihini değerlendirir
5) Krallık ideolojisini açıklar
6) Akad Dönemi sanat eserlerini ve stil özelliklerin sınıflandırır
7) Ur III. Sülale krallığı tarihini kullanır
8) Eski Tunç Çağının sonunda yakın doğudaki siyasi gelişmeleri açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)