DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Araştırma Yön. 1 AR   219 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere üç madde arasındaki ilişkileri kavratmak: (1) arkeolojik yerlerin oluşma yolları, (2) araştırma soruları, (3) yerleşimleri bulma ve kazmaya uygun metotlar.
Dersin İçeriği
Prehistorik arkeolojinin temel içerik ve hedefleri; arkeolojik yerlerin oluşumundaki jeomorfolojik, tafonomik, antropojenik ve diğer faktörler; farklı yerleşimlerin bulunuşu ve kazılışı için farklı yöntemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Prehistorik Arkeolojinin temel yöntemleri ve hedeflerini kavrar.
2) Yerleşim formasyonu, stratigrafi, bağlam ve buluntu topluluğu (assemblage) fikirlerini açıklar.
3) Yerleşimin doğal güçlerce biçimlenişini (depolanma, erozyon, diyajenez, biyoturbasyon...) açıklar.
4) Yerleşimin insan zorunca biçimlenişini (inşaat, çöp depoları, çukur kazmak...) açıklar.
5) Yerleşimin bulunuşunun farklı metodlarını (höyük yüzey araştırması, sistematik yüzey taraması, uzaktan algılama...) kavrar.
6) Diyognastik buluntuların bağlamı ve bölgesel yerleşim örüntülerini yorumlar.
7) Farklı çeşitteki arkeolojik yerlere uygun kazı metotları ve tekniklerini seçer.
8) Yerleşimin biçimlenişi, stratigrafi ve bağlam çeşitlerini açıklar.
9) Prehistorik yerlerin kazı ve analizleri için farklı uzmanların gerekliliği kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönemin hedefleri; prehistorik arkeolojinintemel hedefleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Temel kavramlar; zaman ve mekan; obje/yer/bölge Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Obje ve diğer buluntular (fona, botaniksel, vs.) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Yerleşimler nasıl oluşur: jeomorfoloji, tafonomi, insan faaliyetleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Yerleşimler nasıl oluşur: sedimantasyon ve erozyon Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Yerleşimler nasıl oluşur: karışıklık, alterasyon, diyagenez Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Yerleşimler nasıl oluşur: stratigrafi ve bağlam Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yerleşimleri buluş: farklı çeşitte yerleşimler, farklı yüzey araştırması metotları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Yerleşimleri buluş yüzey araştırmaları ve uzaktan algılama teknikleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Bölgeler ve yerleşim örüntüleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Yerleşimleri kazmak: ekipler, ekipman, stratejiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Yerleşimleri kazmak: farklı çeşitte yerleşimler, farklı kazı teknikleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Yerleşimleri kazmak: yaşam tabakası, yerleşimin yapısı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Yerleşimi kazmak: çıkarma teknikleri - eleme, yüzdürme, örnekleme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırllık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar