DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönemin hedefleri; prehistorik arkeolojinintemel hedefleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Temel kavramlar; zaman ve mekan; obje/yer/bölge Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Obje ve diğer buluntular (fona, botaniksel, vs.) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Yerleşimler nasıl oluşur: jeomorfoloji, tafonomi, insan faaliyetleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Yerleşimler nasıl oluşur: sedimantasyon ve erozyon Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Yerleşimler nasıl oluşur: karışıklık, alterasyon, diyagenez Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Yerleşimler nasıl oluşur: stratigrafi ve bağlam Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yerleşimleri buluş: farklı çeşitte yerleşimler, farklı yüzey araştırması metotları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Yerleşimleri buluş yüzey araştırmaları ve uzaktan algılama teknikleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Bölgeler ve yerleşim örüntüleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Yerleşimleri kazmak: ekipler, ekipman, stratejiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Yerleşimleri kazmak: farklı çeşitte yerleşimler, farklı kazı teknikleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Yerleşimleri kazmak: yaşam tabakası, yerleşimin yapısı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Yerleşimi kazmak: çıkarma teknikleri - eleme, yüzdürme, örnekleme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırllık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar