DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Araştırma Yön. 1 AR   219 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere üç madde arasındaki ilişkileri kavratmak: (1) arkeolojik yerlerin oluşma yolları, (2) araştırma soruları, (3) yerleşimleri bulma ve kazmaya uygun metotlar.
Dersin İçeriği
Prehistorik arkeolojinin temel içerik ve hedefleri; arkeolojik yerlerin oluşumundaki jeomorfolojik, tafonomik, antropojenik ve diğer faktörler; farklı yerleşimlerin bulunuşu ve kazılışı için farklı yöntemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Prehistorik Arkeolojinin temel yöntemleri ve hedeflerini kavrar.
2) Yerleşim formasyonu, stratigrafi, bağlam ve buluntu topluluğu (assemblage) fikirlerini açıklar.
3) Yerleşimin doğal güçlerce biçimlenişini (depolanma, erozyon, diyajenez, biyoturbasyon...) açıklar.
4) Yerleşimin insan zorunca biçimlenişini (inşaat, çöp depoları, çukur kazmak...) açıklar.
5) Yerleşimin bulunuşunun farklı metodlarını (höyük yüzey araştırması, sistematik yüzey taraması, uzaktan algılama...) kavrar.
6) Diyognastik buluntuların bağlamı ve bölgesel yerleşim örüntülerini yorumlar.
7) Farklı çeşitteki arkeolojik yerlere uygun kazı metotları ve tekniklerini seçer.
8) Yerleşimin biçimlenişi, stratigrafi ve bağlam çeşitlerini açıklar.
9) Prehistorik yerlerin kazı ve analizleri için farklı uzmanların gerekliliği kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)