DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sumer-akad Gliptiği 1 AR   313 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mezopotmayada MÖ 6.-3. binlere ait mühür (glyptic) sanatını biçim, konu, stil ve ikonografik açıdan tanıtmaktadır.
Dersin İçeriği
Gliptiğin tanımı, kullanım alanları, mühür yapımında kullanılan malzeme ve mühür yapım teknikleri anlatıldıktan sonra; başlangıcından MÖ. 3. binyıl sonuna kadar Mezopotamya gliptik sanatı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühürlerin kullanım alanlarını kavrar.
2) Mühür tiplerini ayırt eder.
3) Mühürlerin üzerindeki figürlerin hangi stile ait olduğunu saptar.
4) Mühürlerin hangi döneme ait olduğunu saptar.
5) Mühür baskı yüzünde yer alan tanrıları tanır.
6) Mühür baskı yüzünde yer alan mitolojik konuları yorumlar.
7) Geç Uruk Dönemi mühürlerini tanır ve mühür baskı yüzünde yer alan figürlerin ikonografisini analiz eder.
8) Cemdet Nasr Dönemi mühürlerini tanır ve mühür baskı yüzünde yer alan figürlerin ikonografisini analiz eder.
9) Akkad Dönemi mühürlerini tanır ve mühür baskı yüzünde yer alan figürlerin ikonografisini analiz eder.
10) III. Ur Dönemi mühürlerini tanır ve mühür baskı yüzünde yer alan figürlerin ikonografisini analiz eder.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yakındoğuda gliptik sanatının doğuşu ve gelişimi, Mührün kullanım alanları, Frankford,H.1955; Collon,D. 1988,p.97-140. Anlatım
2 Sumer-Akkad kültürü Frankford,H.1955; Collon,D. 1988,p.97-140. Anlatım
3 Halaf-Ubeyd mühür sanatı Frankford,H.1955; Collon,D. 1988,p.14-15. Anlatım
4 Geç Uruk Çağı mühür sanatı Collon,D. 1987, First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 13-19. Anlatım
5 Cemdet Nasr stili, Collon,D. 1987,First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 13-19. Anlatım
6 Erken Hanedanlar Dönemi mühür sanatı I. safha Collon,D. 1987, First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 20-31 Anlatım
7 Erken Hanedanlar Dönemi mühür sanatı II. safha Collon,D. 1987,First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 20-31 Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Erken Hanedanlar Dönemi mühür sanatı III. safha Collon,D. 1987, First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 20-31 Anlatım
10 Akkad Dönemi mühür sanatı, mücadele sahneleri Collon, D. Cylinder Seals II, Akkadian-Post Akkadian Ur III Periods; Collon,D. 1987, First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 32-40; Collon, D. 1982 Anlatım
11 Akkad Dönemi mühür sanatı, Tanrı Şamaş Collon, D. Cylinder Seals II, Akkadian-Post Akkadian Ur III Periods; Collon,D. 1987, First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 32-40 Anlatım
12 Akkad Dönemi mühür sanatı, Tanrı Ea Collon, D. Cylinder Seals II, Akkadian-Post Akkadian Ur III Periods; Collon,D. 1987,First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 32-40 Anlatım
13 Akkad Dönemi mühür sanatı, Tanrıça İştar Collon, D. Cylinder Seals II, Akkadian-Post Akkadian Ur III Periods; Collon,D. 1987,First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 32-40 Anlatım
14 Akkad Dönemi mühür sanatı, mitoloji Collon, D. Cylinder Seals II, Akkadian-Post Akkadian Ur III Periods; Collon,D. 1987, First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 32-40 Anlatım
15 III. Ur Dönemi mühür sanatı, Collon, D. Cylinder Seals II, Akkadian-Post Akkadian Ur III Periods; Collon,D. 1987, First Impressions, cylinder Seals in the Ancient Near East s. 32-40 Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar