DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sumer-akad Gliptiği 1 AR   313 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mezopotmayada MÖ 6.-3. binlere ait mühür (glyptic) sanatını biçim, konu, stil ve ikonografik açıdan tanıtmaktadır.
Dersin İçeriği
Gliptiğin tanımı, kullanım alanları, mühür yapımında kullanılan malzeme ve mühür yapım teknikleri anlatıldıktan sonra; başlangıcından MÖ. 3. binyıl sonuna kadar Mezopotamya gliptik sanatı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühürlerin kullanım alanlarını kavrar.
2) Mühür tiplerini ayırt eder.
3) Mühürlerin üzerindeki figürlerin hangi stile ait olduğunu saptar.
4) Mühürlerin hangi döneme ait olduğunu saptar.
5) Mühür baskı yüzünde yer alan tanrıları tanır.
6) Mühür baskı yüzünde yer alan mitolojik konuları yorumlar.
7) Geç Uruk Dönemi mühürlerini tanır ve mühür baskı yüzünde yer alan figürlerin ikonografisini analiz eder.
8) Cemdet Nasr Dönemi mühürlerini tanır ve mühür baskı yüzünde yer alan figürlerin ikonografisini analiz eder.
9) Akkad Dönemi mühürlerini tanır ve mühür baskı yüzünde yer alan figürlerin ikonografisini analiz eder.
10) III. Ur Dönemi mühürlerini tanır ve mühür baskı yüzünde yer alan figürlerin ikonografisini analiz eder.
11)
12)
13)
14)
15)