DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu Gliptiği 1 AR   413 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Neolitik dönemden başlayarak Orta Tunç Çağı sonuna kadar Anadolu mühürlerini biçim, konu, stil ve ikonografik açıdan tanıtmaktadır.
Dersin İçeriği
Neolitik Dönemden Orta Tunç Çağı sonuna kadar Anadolu mühür sanatı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anadolu figüratif sanatını kavrar.
2) Mühürleri dönemlerine göre ayırt eder.
3) Mühür tiplerini ayırt eder.
4) Mühürlerin üzerindeki figürlerin hangi stile ait olduğunu tanır.
5) Mühürlerin üzerindeki figürlerin ikonografik özelliklerini tanımlar.
6) Neolitik Dönem mühürlerini tanır.
7) Kalkolitik Dönem mühürlerini tanır.
8) Erken Tunç Çağı mühürlerini tanır.
9) Assur Ticaret Koloni Çağı mühürlerini tanır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gliptik Sanatı ile ilgili kaynakça, Frankford,H.1955; Anlatım
2 Anadolu gliptik sanatının doğuşu ve gelişimi Frankford,H.1955; Collon,D. 1988,p.97-140. Anlatım
3 Neolitik Çağ mühür sanatı I.Hodder 2013, capter 13; A.U.Türkcan 2007, 257-265; G.Umurtak 1999-2000, s.1-19; Anlatım
4 Geç Neolitik Çağ mühür sanatı I.Hodder 2013, capter 13; A.U.Türkcan 2007, 257-265; G.Umurtak 1999-2000, s.1-19; Anlatım
5 Erken Kalkolitik Çağ mühür sanatı I.Hodder 2013, capter 13; A.U.Türkcan 2007, 257-265; G.Umurtak 1999-2000, s.1-19; Anlatım
6 Geç Kalkolitik Çağ da mühür sanatı I.Hodder 2013, capter 13; A.U.Türkcan 2007, 257-265; G.Umurtak 1999-2000, s.1-19; Anlatım
7 Eski Tunç Çağı mühür sanatı, G.Umurtak 2015, s.147-156; G.Umurtak 2010, s.24-27; G.Umurtak 2013, s.49-59. Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Assur Ticaret Koloni Çağı mühür üslupları T.Özgüç-N. Özgüç 1953, s.95-99; Özgüç N.,1968; N.Özgüç 2006. Anlatım
10 Assur Ticaret Kolonileri Çağı; Eski Assur üslubu mühürler T.Özgüç-N. Özgüç 1953, s.100-102; Özgüç N.,1968, s.11-12; N.Özgüç 2006. Anlatım
11 Assur Ticaret Kolonileri Çağı; Eski Babil üslubu mühürler T.Özgüç-N. Özgüç 1953, s.99-100; Özgüç N.,1968, s.13-14; N.Özgüç 2006. Anlatım
12 Assur Ticaret Kolonileri Çağı; Eski Suriye üslubu mühürler T.Özgüç-N. Özgüç 1953, s.99-100; Özgüç N.,1968, s.13-14; N.Özgüç 2006. Anlatım
13 Assur Ticaret Kolonileri Çağı; Klasik Suriye üslubu mühürler 1 A.Erkanal 1993. Anlatım
14 Assur Ticaret Kolonileri Çağı; Klasik Suriye üslubu mühürler 2 A.Erkanal 1993. Anlatım
15 Assur Ticaret Kolonileri Çağı; Klasik Suriye üslubu mühürler 3 A.Erkanal 1993. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar