DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Seminer) AR   234 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel yayınları takip etmek, okumak, yazıya dökerek yararlanmak ve bilimsel makale yayın olarak bir metni hazırlamayı öğrenerek bitirme tezine ön hazırlık amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenci arkeolojik bir konu seçerek bilimsel bir çerçeve içinde literatür taramasını yapması, seminer sunumu ve ödevini hazırlaması dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel kaynak taramayı uygular.
2) Bilimsel kaynak tararken kaydetme, not alma gibi yöntemleri uygular.
3) Sunum hazırlama tekniklerini kullanır.
4) Konuya hazırlanırken odaklanma ve çerçevesini belirlemeyi kavrar
5) Arkeoloji yayın dili Almanca ve İngilizceyi kullanır.
6) Bilimsel çerçeveli ödev yazma tekniklerini kavrar.
7) Bilimsel ve eleşitirel düşünme becerisi gösterir.
8) Yaratıcı düşünme ve problem çözme yetisini oluşturur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilere bibliyografya, dipnot yazılım kuralları anlatılır. Kütüphane, internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Bilimsel metin yazma ve sunumu için giriş bilgileri verilir. Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 İlk grup öğrenci sunumu, anlatımı ve tartışma Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 ikinci öğrenci grubu sunumu ve tartışma Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
5 üçüncü öğrencigrubu konu anlatımı ve tartışma Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Dördüncü grubun sunumu Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Beşinci öğrenci grubunun sunum anlatımı Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Genel Tekrar Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Altıncı öğrenci konu sunumu ve tartışma Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yedinci grubun sunumuyla konunun tartışması Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 Sekizinci öğrenci grubunun anlatımı ve sunumu Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Dokuzuncu grubun konu sunumu ve tartışması Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 onuncu öğrenci sunum grubu görselli anlatımı Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 onbirinci sunum grubun anlatımı ve konu tartışması Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Onikinci öğrenci grubun karşılaştırlmalı sunumu Kütüphane , internet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar