DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadoluda Prehistorik Ölü Gömme Teknikleri AR   335 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, ölü gömme pratiklerinin farklı durumlarını kavratmak ve uyguladıkları gömü pratikleri üzerinden Anadolu'nun Tarih Öncesi dönemlerinde yaşamış topluluklarının sosyal durumlarını göstermektir.
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, yazının bulunmasından çok önceki Anadolu insanının ölü gömme gelenekleri açısından ele alınması ve Anadolu insanının ölüm etrafında geliştirdiği bugünkü geleneklerinin tarih öncesi kökenleri, dolayısı ile sosyal ve kültürel yapıları, komşu bölgeler ile bağlantıları yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya genelinde ölü gömme davranış biçimleri ile ilgili tanımlama ve terminoloji tanır.
2) Ölüm etrafında, en erken dönemlerin (Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, Erken Bronz) topluluklarının ölü gömme pratikleri ve geleneklerini kavrar.
3) Ölüm olgusunun (Din-Ruh ve Tanrı kavramlarının) insanda ne zaman kendini göstermiş olabileceğine yönelik yorumları kavrar.
4) Ölü gömme pratiklerinden belirtilen dönemlerin inanç, sosyal yapı ve ekonomik durumlarına yönelik yorumlara nasıl gidilebileceğini kavrar.
5) Gömülme pozisyonunun, gelenekler anlamında çok çeşitli açıklamaların olabileceğini kavrar.
6) Ölü gömme pratiklerinde değişimin nedenlerinin toplumdaki değişikliklerle paralel olabileceğini kavrar.
7) Mezarlarda ele geçen buluntulardan yola çıkıp topluluğun yapısına yönelik yorumlar yapar.
8) Prehistorik dönemlerdeki Anadolu'yu gömme gelenekleri açısından değerlendirir.
9) Anadolu'yu çevreleyen karalardaki geçmiş dönem topluluklarının ölüm karşısındaki davranış biçimlerini kavrar.
10) Özellikle prehistorik dönem ölü gömme pratiklerini, etkileşimler ve farklılıklar açısından, Anadolu ile komşu topluluklar bağlamında yorumlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konunun sunumu, kavramlar, açıklamalar, zamansal sınır Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Ölümün farkındalılığının en erken kanıtları (evrimsel, kültürel) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Konuma göre (yerleşim içi, dışı, uzağı, yakını) ölü gömme geleneklerinin çeşitlenmesi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Gösteri
Benzetim
4 Mezarları ve bireyleri yönlendirmenin ilk izleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Gösteri
5 Defin öncesi muameleler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Tekli çoklu, birincil ikincil gömmeler kronolojisi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Gösteri
7 Anıtsallığa gidiş ve nedenleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Mezar eşyalarına dayalı yorumlar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Anadolu'da en erken bilinçli defin Kitapta ilgili bölüm okunsun Soru-Cevap
Gösteri
11 Anadolu'da prehistorik dönem mezar tipleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Gösteri
12 Ölü gömme gelenekleri açısından Anadolu ve komşu bölgeler (Paleolitik-Mezolitik) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Ölü gömme gelenekleri açısından Anadolu ve komşu bölgeler (Neolitik-Kalkolitik) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Ölü gömme gelenekleri açısından Anadolu ve komşu bölgeler (Erken Bronz) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Gösteri
15 Final öncesi tekrar dönem konuları gözden geçirilmeli Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar