DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 1 AR   439 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz insan davranışlarını gözlemleyerek geçmişteki insan davranışlarına yorumlarda bulunulabileceği konusunda öğrencilere fikir vermek ve bu değerlendirme yapılırken yanlışlara ve doğrulara götürebilecek noktaların neler olabileceği hakkında öğrencileri gelecek çalışmaları için hazırlamak.
Dersin İçeriği
Ders, etnoğrafya ve etnoloji farkını, arkeoloji ile ilişkilerini, etnoarkeolojini tarihçesi ile araştırma ve yorumlama tarzlarını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeoloji ve etnoloji arasındaki ilişkiyi anlatır.
2) Türkiye'deki etnoarkeolojik çalışmaları değerlendirmesini yapar.
3) Arkeolojik kazılarda etnoarkeolojik yöntemlerin uygulanmasını tanır.
4) Türkiye'de uygulanmış etnoarkeolojik çalışmaları kavrar.
5) Türkiye'deki etnoarkeolojik çalışmalarla diğer ülkelerdeki etnoarkeolojik çalışmaları yorumlar.
6) Toplulukların kimliklerinin yayılımına yönelik, kültürler arası karşılaştırmalara dayalı tahminler yapar.
7) Etnoarkeolojiye neden ihtiyaç duyulduğunu, gelişim aşamaları dahilinde açıklar.
8) Etnoarkeolojinin, arkeolojinin hangi noktalarında kullanımının gerekli olduğunu kavrar.
9) Arkeolojik açıklamalar için teoriler oluşturur.
10) Çalışmalarında oluşturacağı teoriler için, hangi çeşit analojinin geçerli olacağına karar verir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etnografya, etnoloji ve arkeoloji ilişkisi I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Etnografya, etnoloji ve arkeoloji ilişkisi II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Etnoarkeoloji ve etnografya farkı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Kültürlerarası karşılaştırmalar I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Kültürlerarası karşılaştırmalar II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Etnoarkeolojinin doğuşu ve gelişimi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Etnoarkeoloji için kısa tarihçe Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Teorileştirme ve benzerlik kurma I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Teorileştirme ve benzerlik kurma II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Etnoarkeolojik araştırma biçimleri ve metotların değerlendirilmesi I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Etnoarkeolojik araştırma biçimleri ve metotların değerlendirilmesi II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 İnsan artıklarının arkeolojik bağlama dönüştürülmesi I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 İnsan artıklarının arkeolojik bağlama dönüştürülmesi II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Konuların hızlı tekrarı ve saha uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar