DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arkeolojide Kıtalar Etnoğrafyası 2 AR   440 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerde, günümüzün geleneksel alet, mimari, yaşam biçimlerinden yola çıkılarak geçmişe bakış açısı yaratmak.
Dersin İçeriği
Öğrencilere arkeolojik malzemenin okunmasında farklı yaklaşımlar kazandırmak için, Etnoarkeolojinin ortaya çıkışı ile çalışma alanlarını anlatmayı, ateş, taş aletler, sepetçilik, dokumacılık gibi meslekler ile avcılık, tarım, sanat, törenler, inançları, kıtalardan seçilecek örnek çalışmalar ile anlatmayı kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ateşin insanın sosyo kültürel ve ekonomik gelişimindeki rolünü kavrar.
2) İnsan oluşturduğu mesleklere temel teşkil eden, büyük olasılıkla ilk meslek grubu olan taş aletler ile insanın neler yaptığını ve taş aletlerdeki çeşitlenmeleri kavrar.
3) Sepetçilik, dokumacılık, çömlekçilik, madencilik gibi meslek gruplarının ortaya çıkışları, gelişmeleri ve bölgesel farklılıklarının nedenlerine, arkeolojik verilerin, teknolojik yönden yeniden ele alınması ile yorumlar getirilebileceğini kavrar.
4) Yiyecek elde etme yollarındaki (tarım, avcılık, çobanlık) gelişim aşamalarını kavrar.
5) Arkeolojide, geçmiş dönemlerdeki sanatsal durumlara etnoarkeolojik çalışmalar ile yorumlar getirilebileceğini kavrar.
6) Arkeolojide, geçmiş dönemlerdeki dini inançlara etnoarkeolojik çalışmalar ile yorumlar getirilebileceğini kavrar.
7) Arkeolojide, sosyal ritüellere etnoarkeolojik çalışmalar ile yorumlar getirilebileceği kavrar.
8) Etnografik madencilik, çömlekçilik, dokumacılık ve sepetçiliğin tarihsel süreci kavrar.
9) Etnografik kutlama, kabul törenlerinden etnoarkeoloji aracılığı ile geçmiş dönem topluluklarının sosyal değerlerine tahminler yapar.
10) Avcılık ve toplayıcılığın tarihsel sürecini kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin temel bilgileri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Ateş yakma ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Taş aletler ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Sepetçilik ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Dokumacılık ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Çömlekçilik ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Madencilik ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Avcılık ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Tarım ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Sanat ve etnoarkeoloji I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Sanat ve etnoarkeoloji II Kitapta ilgili bölüm okunsun Soru-Cevap
Gösteri
13 Kutlama, kabul törenleri ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Dini inanç ve pratikler ve etnoarkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Genel tartışma ve saha uygulaması Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar